Μαθήτριες από την Κίνα ανακαλύπτουν την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης στο Μουσείο Ελληνικής Παιδείας και ξεναγούνται στους χώρους του μουσείου.

 

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

Δημοσιεύτηκε από