Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα πραγματοποιούνται για σχολικές ομάδες όλων των τάξεων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλο το χρόνο, ύστερα από προσυνεννόηση με το Μουσείο.

Επίσης το Μουσείο παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης της ξενάγησης των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς, σε όλες τις αίθουσες, έχοντας την πλήρη υποστήριξη του επιστημονικού προσωπικού του Μουσείου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

writing_hand

Η ιστορία της γραφής

Η ιστορία της τυπογραφίας

Το πρώτο έντυπο ελληνικό βιβλίο «Επιτομή των οκτώ του λόγου μερών» του Κωνσταντίνου Λασκάρεως

«Αλφαβητάρια»: ιστορική αναδρομή

«Αίσωπος»: βίος – μύθοι

«Αίσωπος»: εργογραφικά στοιχεία

Μύθοι του Αισώπου

Νεοελληνικός Διαφωτισμός

Μετέωρα

Μετέωρα: γεωλογικός σχηματισμός