ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 Υπόλοιπα μαθήματα όλων των τάξεων ανά στήλη

20171115_120844

Σημαντικά Εκθέματα

Παλαιά βιβλία πριν από το 1900

SAM_1751

1906: Χειρόγραφο πιστοποιητικό Δημοτικού Σχολείου

SAM_1752

1882: Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας του Γεωργίου Γεράκη με γυμνάσματα (καθαρεύουσα)

SAM_1753

Βιβλία Αριθμητικής με οκάδες και δράμια 1883/1891

SAMSUNG CSC

Κασετίνα με αριθμητήριο

Παλαιά Σχολικά τετράδια πριν από το 1930 – στο οπισθόφυλλο προπαίδεια, ωρολόγιο πρόγραμμα και πυθαγόρειος πίνακας