ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ

20171115_121051

Μετά την λειτουργία της Κυριακής λειτουργούσαν τα κατηχητικά σχολεία, στα οποία διδάσκονταν  μαθήματα σχετικά με την Αγία Γραφή. Μετά από κάθε μάθημα έβγαινε το δίδαγμα του μαθήματος και το ρητό  τα οποία σημείωναν οι μαθητές στο τετράδιο. Υπάρχουν 3 κύκλοι μαθημάτων

α) τα κατώτερα

β) τα μέσα

γ) τα ανώτερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ

  • «Ζωή του Παιδιού»
  • «Προς τη Νίκη»
  • «Χαρούμενα Παιδιά»
  • «Χαρούμενο Σπίτι»
  • «Ερυθρός Σταυρός»

Σημαντικά Εκθέματα

Τα πρώτα 5 τεύχη της “Ζωής του Παιδιού” – 1946. Περιοδικά και εικόνες που μοιράζονταν στα κατηχητικά σχολεία

SAM_1922-min