ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ

 Έλληνες Διαφωτιστές με έμφαση στους Θεσσαλούς Διαφωτιστές

SAM_2175

Σημαντικά Εκθέματα

SAM_2170

Στοιχεία Γεωμετρίας:Ευγενίου Βουλγάρεως , Δωρεά Ζωσιμάδων, Βιέννη 1805.

SAM_2169

Γραμματική Τερψιχόρα, Νεοφύτου Δούκα, Βιέννη 1809.

SAM_2171

Χημείας Επιτομή, Κωνσταντίνου Κούμα, Βιέννη 1808.

SAM_2172

Λογική και Ηθική,  Γρηγορίου Κωνσταντά, Βενετία 1804.