ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

 Νεοελληνικά Αναγνώσματα – Χρηστομάθεια

SAM_1890-min

ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟ: Η επίσημη ονομασία είναι “ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ”.

Επειδή ο Διευθυντής έφερε τον τίτλο του Σχολάρχη επικράτησε να λέγεται Σχολαρχείο. Το Σχολαρχεό ηταν ο πρώτος κύκλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διαρκούσε 3 χρόνια. Το Δημοτικό Σχολείο απο εξατάξιο έγινε τετρατάξιο και το εξατάξιο Γυμνάσιο εγινε οκτατάξιο.

SAM_1891-min

1884:  Το πρώτο βιβλίο με τίτλο “Νεοελληνικά Αναγνώσματα” του ποιητή Γ. Δροσίνη και Γ. Κασδόνη. Ο σκοπός του μαθήματος : Γλωσσικός, φρονηματιστικός, παιδευτικός, μορφωτικός, πολιτιστικός.

SAM_1896-min

H συγκρότηση των Παρθεναγωγείων ανοίγει νέους ορίζοντες στην κοινωνικοποίηση και ενεργό συμμετοχή των γυναικών στα κοινά. Η εκπαίδευση των κοριτσιών λειτουργεί περισσότερο σαν τεκμήριο ταξικής προέλευσης, σαν συμπληρωματική “προίκα” που θα μπορούσε να εξασφαλίσει καλύτερο  γάμο.

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ:

1831: Το πρώτο  Παρθεναγωγείο ειναι των Hill στον Πειραιά. Σπουδαίες μαθήτριες , Μυρτιώτισσα, Κυβέλη, Παξινού.

1854: Ιδρύεται  το  πρώτο  Παρθεναγωγείο στην Θεσσαλονίκη.

1914: Τα Παρθεναγωγεία ενσωματώνονται στο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα.

1939: Τα Παρθεναγωγεία γίνονται Γυμνάσια Θηλέων.

1908-1911: Παρθεναγωγείο Βόλου. Ιδρύεται από τον A. Δελμούζο.

 

Σπουδαία Παρθεναγωγεία εκτός Ελλάδος:  Ζαρίφειο, Αβερώφειο, Ροδοκανάκειο.

SAM_1892-mini

ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ:  Συλλογή από επιλεγμένα κείμενα Ελλήνων συγγραφέων με σκοπό την διαμόρφωση χρηστού χαρακτήρα του μαθητή. Ενσωματωμένο διάταγμα Υπουργού, οπως σε όλα τα βιβλια, που ενέκρινε την διδασκαλία του βιβλίου για συγκεκριμένη σχολική περίοδο, την τάξη και καθόριζε την τιμή και το φορο με την επικολληση βιβλιοσήμου.

Αντίστοιχη της Ελληνικής Χρηστομάθειας η Γαλλική και η Οθωμανική.

Σημαντικά Εκθέματα

'Επαινοι και έλεγχος Παρθεναγωγείου

SAM_1893-min